Veiligheidssystemen

De beveiligingsafdeling Tevean omhelst alle installaties die een grotere veiligheid garanderen.

Bij het concipiëren van de installaties houdt Tevean 100% rekening met de vigerende veiligheidsvoorschriften en -reglementeringen (NBN S 21 100, BOSEC, INCERT enz.)

We letten op de omgevingsfactoren om uw installatie betrouwbaar en functioneel te maken, zodat het alarm niet afgaat bij de minste windstoot of elektriciteitspanne, terwijl u er toch op kunt rekenen dat alles perfect in werking treedt, wanneer nodig.

Beveiliging hoeft geen extra last te zijn, maar kan een bijdrage leveren aan uw comfort en veiligheid.


Branddetectie

De branddetectie is intussen uitgegroeid tot een compleet gamma van conventionele en analoge brandcentrales waarbij Tevean voor elke mogelijke installatie de beste oplossing weet te bieden.


Een jarenlange ervaring in combinatie met gespecialiseerde vakkennis is een belangrijke input bij het ontwerp van de installatie. Uw wensen spelen hierbij een belangrijke rol. Vanaf het ontwerp wordt rekening gehouden met belangrijke aspecten zoals design en gebruiksgemak.


Inbraakdetectie

Het inbraakgamma bestaat uit een reeks van losse componenten die, éénmaal samengebracht, leiden tot een volwaardige binnen- en buitenbeveiliging voor zowel huishoudelijke als industriële toepassingen.

De installatie wordt ontworpen in overeenstemming met precieze technische regels die in relatie staan tot het type van risico dat beschermd moet worden.

De uitkomst van de risicoberekening geeft inzicht in de benodigde bouwkundige, organisatorische en elektronische maatregelen. De keuze van detectie wordt gemaakt naar aanleiding van de uitkomst van deze risicoanalyse.


De installatie wordt uitgevoerd en getest door gekwalificeerd personeel, met INCERT-gecertificeerd materiaal.

Bij het einde van de werken brengt Tevean de klant op de hoogte van het gebruik van zijn alarmsysteem en bezorgt ze, naast een conformiteitsverklaring (die de verzekeraar kan vragen) een dossier dat alle nodige inlichtingen bevat met betrekking tot het geïnstalleerde systeem.


Toegangscontrole

Steeds vaker is het de wens te kunnen selecteren wie waar, wanneer mag komen.
Een toegangscontrolesysteem zorgt ervoor dat u bepaalt wie waar toegang heeft. Uw medewerkers of bezoekers komen alleen in lokalen waartoe u hen toegang autoriseert. Buitenstaanders kunnen onmogelijk naar binnen of buiten glippen. Dit vergroot de veiligheid van uzelf, uw klanten en de aanwezige informatie in uw bedrijf.


U verkleint de kans op diefstal. Het systeem helpt u in het beheren van de toegang tot lokalen, voorraden en magazijnen van uw bedrijf. U krijgt per lokaal inzicht op in- en uitgaande personen. Het wordt mogelijk een overzicht te krijgen van wie wanneer een deur geopend heeft.

Tevean let erop dat het geplaatste toegangscontrolesysteem gebruiksvriendelijk is. Het is van groot belang dat autorisaties snel en gemakkelijk door de klant kunnen worden gewijzigd.


Camerabewaking

Een camera- en videosysteem werkt aan uw veiligheid. Inbrekers, dieven, criminelen, insluipers en vandalen hebben er een afkeer van. Camera's en opnameapparatuur leggen alle beelden onverbiddelijk vast.

Iedere situatie kan achteraf bekeken worden en zelfs beeld per beeld geanalyseerd.

Met een camera- en videosysteem heeft u extra ogen. U bewaakt meerdere ruimtes tegelijk,
vanuit één centraal punt en/of vanop afstand.