Certificaten

Kwaliteit is voor Tevean van groot belang. Als onderdeel van onze relatie met de klant, maar ook met de leveranciers, is de kwaliteit van het product of dienst van essentieel belang.

Zowel bij de keuze van de producten die Tevean installeert, als de leveranciers waarvan Tevean deze producten afneemt, staat kwaliteit centraal.

Tevean beschikt dan ook over verschillende certificaten om de kwaliteit van onze producten en diensten te waarborgen.


Erkenning nummer : 16.743

Klasse 1
Ondercategorie S3
Ondercategorie T2 : bliksemafleiders, ontvangstantennes

Klasse 3
Ondercategorie P2 : elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen
Ondercategorie P3 : installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen
Ondercategorie S1 : openbare telefoon- en telegraafaansluitingen

Klasse 5
Ondercategorie P1 : elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en de installatie of uitrustingen van gemengde telefonie.


INCERT

INCERT (afkorting voor INtrusion CERTification) is het kwaliteitslabel op het gebied van elektronische bescherming tegen inbraak en diefstal.

Het INCERT label, dat eigendom is van het Belgisch Elektrotechnisch Comité (BEC), wordt toegekend door geaccrediteerde onafhankelijke certificatie-instellingen.

Het label waarborgt de kwaliteit van het materiaal en de bekwaamheid van de beveiligingsonderneming om performante anti-diefstalinstallaties te realiseren, aangepast aan de te beschermen goederen en personen.


Als beveiligingsonderneming is Tevean INCERT gecertificeerd en voldoen wij aan de Technische Nota T-015/2. Zo verwezenlijken wij al onze installaties in overeenstemming met deze voorschriften.

Dit houdt in dat Tevean werkt volgens het INCERT draaiboek:

  • Bepalen van een risicoanalyse en theoretische risicograad
  • Vaststellen van een effectieve risicograad
  • Ontwerpvoorstel met kwaliteitsniveaus voor elke component
  • Detailstudie
  • De installatie met nazicht, testen, leveren en opleveren
  • Jaarlijks onderhoud en dienst na verkoop
  • Conformiteitsverklaring

Tevean gebruikt uitsluitend INCERT-componenten en maakt uitsluitend INCERT-installaties.


ISO 9001

ISO staat voor "Internationale Organisatie voor Standaardisatie".

Sinds 2006 mag Tevean zich ISO-gecertificeerd noemen. Deze certificatie wordt jaarlijks getoetst door middel van audits.

Het kwaliteitssysteem van Tevean omvat alle afspraken om de bedrijfsprocessen

soepel en overzichtelijk te laten verlopen en biedt de middelen om voortdurend gezamenlijk te werken aan verbetering van de organisatie.

De certificatie biedt de klanten de zekerheid dat zij erop kunnen vertrouwen dat de werkzaamheden volgens afspraak gebeuren.


VCA*

VCA (afkorting VGM - Veiligheid-gezondheid-milieu - Checklist Aannemers) is het kwaliteitslabel op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Begin 2012 werd Tevean door Kiwa VCA* gecertificeerd. Om de opvolging van dit VGM-systeem te garanderen, zijn hiervoor diverse bedrijfsinterne procedures en instructies vastgelegd. Deze worden ondersteund met de nodige formulieren om de informatie aangaande het VCA-systeem te verwerken.


BOSEC

Tevean heeft sinds 16/07/2006 de Bosec kwalificatie als

"gespecialiseerde onderneming als installateur van automatische branddetectiesystemen".

BOSEC is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht 15 april 1991 door verschillende instellingen die begaan zijn met de nieuwe certificatieregels inzake bescherming tegen brand en binnendringing.

De certificatie van installateurs van branddetectiesystemen wordt afgeleverd op basis van neutrale voorschriften opgesteld door de betrokken sector.

BELCERT accreditatie EN 45011 nr. 050PR.

Het Bosec certificaat garandeert zowel de bouwheer, de architect, de aannemer en de brandweer een professioneel uitgevoerde brandbeveiligingsinstallatie welke beantwoordt aan de actueel geldende normen en voorschriften.