Gezondheidszorg

Comfort, veiligheid, duurzaamheid

Tevean heeft een jarenlange ervaring met de elektrische installaties in nieuwbouw en renovatie van ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeginstellingen. Comfort, veiligheid en duurzaamheid zijn daarbij de sleutelwoorden.

Steeds vaker brengen wij ook in verpleeghuizen systemen voor het op afstand regelen van de verlichting, de personenzoek- en communicatieinstallaties, verpleegoproepsystemen enz.


Flexibiliteit

De zorgsector is steeds aan verandering onderhevig. Onder meer door de aandacht voor de privacy, toenemende vergrijzing, wisselende zorgzwaarte en verschuivende doelgroepen. Er wordt flexibiliteit verwacht, ook in de huisvesting. Een flexibele invulling van elektrotechnische technieken is hiervoor noodzakelijk.


Minimum aan overlast

Bij renovatieprojecten houden we optimaal rekening met de gebruikers. We zorgen ervoor dat stroomvoorziening ongestoord doorgaat en de omgeving zo weinig mogelijk hinder ondervindt.